Automower NERA sarja uued mudelid on ühildatavad satelliitnavigatsioonisüsteemiga EPOS, mis võimaldab niita kuni 2-3 sentimeetri täpsusega ilma füüsilise piirdekaablita.

Telefonirakenduses Automower Connect saab jagada oma aia virtuaalseteks niidualadeks ning seadistada kus, mis aegadel ja kui kõrgelt robot niidab.