Uus lahendus nimega GovSSO (SSO – single sign-on) pidi e-teenuste kasutamise muutma mugavamaks, kuna mitme keskkonna vahel liikudes piisab vaid ühekordsest autentimisest. „Samuti on keskse teenuse arendamine ja ülevalhoidmine odavam,“ kinnitasid Nortal ja RIA toona.

RIA elektroonilise identiteedi (eID) osakonna juhataja Martin Lambing märkis teenuse käivitamisel, et uue lahenduse positiivne mõju avaldub üksnes siis, kui piisavalt paljud riigi e-teenused on kirjeldatud autentimisteenuse kasutusele võtnud.