Tegemist on aladega Paldiskis Kersalu kaldapealsel, mille RMK on rentinud poolloodusliku kooslusena välja eraisikule. Lepingu kohaselt võis too kinnistul karjatada hobuseid ning niita poollooduslikku kooslust.

Paraku selgus, rentnik asus lepingut lugemata ja eelnevalt kooskõlastust taotlemata neil aladel võsa raiuma. Töid viis ta läbi rasketehnikaga ja ületas ka katastriüksuse piire.