Riigi lubadus suurendada teadus- ja arendustegevuse rahastamine 1%-ni sisemajanduse koguproduktist (SKP) figureeris aastaid riiklikes arengukavades, viimati strateegias „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020“, mille riigikogu võttis vastu 2014. aasta jaanuaris.

Eesti teaduste akadeemia liige ja Tallinna ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm meenutas, et paraku ei suudetud seda lubadust pikka aega täita ning alles pärast teadlaskonna tugevat survet saavutati 2018. aasta detsembris ainulaadne ühiskondlik kokkulepe, nn Eesti teaduslepe.