Kuigi kasse kujutatakse sageli mõnevõrra eemaletõukavatena, on teadlased varem leidnud, et kodukassid suudavad eristada enda omaniku häält teiste inimeste häältest.

Nüüd on teadlased leidnud, et ka lemmikloomade eksootilised sugulased, sealhulgas tiigrid, gepardid ja puumad, tunnetavad erinevaid hääli.

Michigani osariigis asuva Oaklandi ülikooli professor Jennifer Vonk, kes oli uuringu kaasautor, ütles, et leiud võivad peegeldada selliste loomade vajadust looduses oma poegade tuvastamiseks ja selle jälgimiseks, kes võivad nende naabruses viibida. Ta ütles, et see oskus võib aidata neil ka teiste liikide häirekõnedele tähelepanu pöörata.

Vonk ja kolleegid kirjutavad ajakirjas PeerJ, kuidas nad uurisid lõvisid, pantrikuid, lumeleoparde, servaleid ja teisi eksootilisi kassiliike, kes elasid loomaaedades, kaitsealadel ja looduskaitsealadel.

Pärast esialgset pilootuuringut, milles osales seitse kaslast viiest liigist, viis töörühm läbi suurema uuringu, milles osales 24 kassi kümnest liigist, kellest 16 olid inimeste poolt käsitsi üles kasvatatud ja kaheksa oma ema poolt üles kasvatatud.

Iga kass puutus kokku kolme tundmatu inimese helisalvestusega, kes ütlesid sama fraasi - „Tere hommikust, kuidas teil täna läheb?“. - millele järgnes sama fraasi salvestus tuttava häälega, näiteks loomapidaja häälega. Viimasel, viiendal salvestusel kordas fraasi veel üks tundmatu hääl.

Seejärel korrati protsessi, kasutades samade inimeste salvestusi, kuid seekord koos looma nimega.

Uurimisrühm registreeris ja analüüsis kasside reaktsioone ja käitumist, mida nad iga korduse peale näitasid, näiteks pilgu muutumist, pea liikumist, liikumist heli suunas või sellest eemale või häälitsusi, nagu sireerimine või urisemine.

Tulemustest selgus, et olenemata soost või sellest, kuidas kaslased kasvatatud olid, reageerisid nad tuttavale inimhäälele palju kiiremini, kauem ja intensiivsemalt kui neljale tundmatule häälele.

Tulemused kehtisid isegi siis, kui lõvid - ainukesed metsloomad, kes teadaolevalt elavad suurtes sotsiaalsetes rühmades - jäeti analüüsist välja. Loomade nimede lisamine või väljajätmine lausetes ei muutnud midagi.

Töörühma sõnul viitavad tulemused ka sellele, et võime häälestuda üksikutele inimhäälte ei ole kodustamise tulemus, vaid lihtsalt tänu regulaarsele kokkupuutele inimestega, kusjuures Vonk väidab, et sarnaseid tulemusi võib tõenäoliselt leida ka looduses elavatel kassidel - tingimusel, et nad kuulevad samu inimhääli piisavalt sageli.

Uuringul on siiski piirangud, sealhulgas see, et väikese valimi tõttu ei saanud töörühm tulemusi liigiti eristada.

„Ma arvan, et avalikkuse jaoks on huvitav mõelda, et isegi mitte-kodukassid registreerivad, kes nende eest hoolitseb,“ ütles Vonk.