Riikliku mobiilirakenduse arendamisel on olnud kaks etappi. 2022. aastal alustati ukrainlaste Diia rakenduse pinnalt pilootprojektiga, mis oli edukas ja valminud tehniline lahendus vastas seatud eesmärkidele. Sisu poolest oli tegemist infoteenusega, sest tol hetkel ei võimaldanud kehtiv seadus kasutada rakenduses kuvatavaid isikut tõendavaid dokumente isikusamasuse tõestamiseks.

Seetõttu otsustas pilootrakenduse tellija MKM algselt eelmise aasta suveks planeeritud lansseerimise edasi lükata kuni isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmiseni, mis on hetkel siseministeeriumi eest vedamisel ka töös. Täiendavaks eesmärgiks sai, et riigiäpp ei oleks pelgalt infoteenus, vaid võimaldaks inimestel ka päriselt riigi e-teenuseid lihtsamini kasutada. Sellega lõppes esimene etapp.