Samasugust rohelist välivormi on juba mõned aastad kasutanud piirivalvurid, seega jääb piirivalve- ja keskkonnaametnikel vahe tegemiseks üle vaid vaadata välivormil olevat asutuse nime ja embleeme.

Vormid hangitigi koos politsei- ja piirivalveametiga. Riigihanke tulemusel sõlmiti raamleping vormide ostmiseks neljaks aastaks, keskkonnaametile tähendab see 125 vormi ostmist.