Kui eelmisel Ukraina ülemjuhatajal Valeri Zalužnõil oli isepäise kindrali maine, siis uut ülemjuhatajat Oleksandr Sõrskõid peetakse sõjaväeringkondades poliitikutele lojaalseks käsutäitjaks. Peale seda kummitavad teda minevikust „Debaltseve katel“ ja „Bahmuti lihuniku“ maine. Kui Zalužnõi pingutas oma lähikondlastega selle nimel, et luua endale „sõdurite isa“ kuvandit, siis Sõrskõi seda vajalikuks ei pea ning tema lähikond ülistab teda kui sõda ratsionaalselt juhtivat matemaatikut. Samas on nii Zalužnõi kui ka Sõrskõi üle saanud sõja algusperioodile omasest optimismist ning on ühel meelel, et Ukraina armeel tuleb praegu lähtuda sõjapidamises strateegilisest kaitsest.

Mida on Zalužnõi ja Sõrskõi ära teinud?

Jaga
Kommentaarid