Keeleõpperakendused nagu Babbel, Speakly ja Duolingo on aina enam populaarsust kogumas. „Aina enam olen oma teadustöös intervjuudes kuulnud, kuidas Eestis just lapsevanemad kasutavad neid rakendusi, aitamaks oma lapsel kooli keeletunni õpilünki tasandada või muuta keele õppimist lapse jaoks atraktiivsemaks,“ räägib filosoof ja majandusteadlane Eneli Kindsiko, kes oli ühtlasi hiljutise koolide arenguseire keskuse uuringu juht.

Kuigi need on teinud õppimise lõbusaks, muutes õppimise mänguks, ei pruugi need kõik niivõrd efektiivsed olla. Õpetajate streigi ajal ilmunud artiklis soovitasid Jaan Aru, Aigar Vaigu ja Grete Arro mänguliste rakenduste asemel, mis nn dopamiinilaksu saamisele üles ehitatud on, pikaajalist süvenemist. Kindsiko sõnul võivad rakendused aga palju aidata. „Tehnoloogia ei asenda kunagi õpetajat, küll aga aitab muuta õppimist mitmekesisemaks,“ räägib ta.