Artiklis on mainitud näitena Eveconi, kel on sõlmitud „väga ohtralt“ elektrivõrgu liitumislepinguid ehk siis tegelikkuses on tegemist nelja akupargi ja viie päikesepargi liitumislepinguga.

Eveconil pole päikeseenergia tootmiseks liitumislepinguid 1024 MW mahus nagu artiklis kirjas – see on valeväide.*