Riik on seadnud eesmärgi, et 2030. aastaks on elektrienergia summaarsest sisemaisest lõpptarbimisest taastuvenergia osakaal vähemalt 100%, praegu on see näitaja 22%. Kliimaministeerium on öelnud, et selle eesmärgi täitmiseks on vaja luua 2000–3000 MW võimsuses uusi tuuleparke, mis erinevalt päikeseparkidest toodavad elektrit ajal, kui seda kõige rohkem tarbime – sügisel ja talvel.

Kõik need tuulepargid on vaja loomulikult ühendada Eleringi põhivõrku ja see eeldab, et sel võrgul on selleks piisavalt liitumisvõimsust.