Kiiruskaamera asub Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 55. kilomeetril ning mõõdab kiirust Tallinna-Haapsalu suunal. Kaamera seadistus- ja häälestustööd on tehtud ning liikluskorraldus on viidud vastavusse uute oludega.

Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Mõõtekabiinides on Transpordiametil kasutada 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber.

Kiiruskaamerad aitavad vähendada lubatud sõidukiiruse ületamisi liiklusohtlikes kohtades, mis omakorda aitab vähendada liiklusõnnetuste arvu ja nende raskusastet. Lisaks aitavad kiiruskaamerad kontrollida sõidukijuhtide liikluskäitumist.

Niisiis, uusi „silmi“ tasapisi lisandub. 5. veebruaril Läänemaal tööle hakkav kaamerasilm mõõdab kiirust küll vaid ühes suunas, kuid seadusemuudatuse tuules ootab meid ilmselt ees ka keskmist kiirust arvestav mitme mõõtja süsteem, mis teeb „nõksutamise“ kaamera ees mõttetuks, kuna kogu distants tuleb viisakalt läbida, et mitte kopsakat trahvi maksta.

Kiiruskaamerate asukohti saab vaadata siit kaardilt.