2020. aasta kevadel, kui Donald Trump kirjutas X-i (varasemalt Twitter), kuidas suurem tuginemine posti teel saadetavatele hääletussedelitele tooks kaasa võltsid tulemused, ilmus platvormil parandus, mis lükkas tema väited ümber.

„Tutvuge faktidega posti teel hääletamise kohta. Eksperdid ütlevad, et posti teel saadetud hääletussedelid on väga harva seotud valijapettusega,“ seisis artiklis.