Ametlikult on hüdroksüklorokviin mõeldud malaaria ravimiseks, kuid koroonapuhangu ajal otsiti kõikvõimalikke õlekõrsi. Seda ravimit tutvustas grupp tervishoiutöötajaid kui imeravimit. Mitu poliitikut on samuti ravimit soosinud, sealhulgas näiteks Donald Trump. Tema rääkis 2020. aastal, et tarvitas seda ennetava meetmena koroonaviiruse vastu.

Eesti ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla sõnas Delfile, et tõsi on, et 2020. aasta algul ilmus paljulubavaid artikleid hüdroksüklorokviini toimest COVID-19 infektsiooni ravis. „Paraku need vaid paljulubavateks jäidki. Ravimiameti seisukoht oli ja on, et ravimit võib tavakasutusse lubada vaid juhul, kui selle toime ja ohutus on tõestatud korralike kliiniliste uuringutega,“ märkis ta. „2020. aastal soovitas ravimiamet COVID-19 ravis hüdroksüklorokviini kasutada vaid kliinilise uuringu raames. Sellist kliinilist uuringut Eestis ei algatatud.“