Teadlased on leidnud, et A-veregrupiga inimestel on suurem tõenäosus saada insult enne 60. eluaastat kui teistel. Nagu kirjutab Science Alert viidates ajakirjas Neurology ilmunud uurimusele, kirjeldavad veregrupid kemikaale, mis peegelduvad meie punaste vereliblede pinnal. Tuntumate hulgas on need, mida nimetatakse A-ks ja B-ks, mis võivad esineda koos kui AB, kuid kui A või B või puuduvad üldse on veregrupiks 0. Veregruppides esineb ka geenide mutatsioonide tõttu erinevaid variatsioone. Teadlased on avastanud selge seose A1 alarühma geeni ja insuldi varajase esinemise vahel.

Uuringu jaoks kogusid teadlased andmeid 48 geneetilisest uuringust, mis hõlmasid ligikaudu 17 000 insuldi läbi teinud ja peaaegu 600 000 insuldita inimest. Kõik nad olid 18–59-aastased.

Genoomi hõlmav analüüs paljastab kaks kohta, mis on tugevalt seotud varajase insuldiriskiga. Selgus, et inimestel, kelle genoom kodeerib A-rühma variatsiooni, on 60. eluaastaks insuldi tõenäosus 16% suurem, samas kui O1 rühma geeni kandjatel oli risk 12% väiksem.

Täiendav insuldirisk A-veregrupiga inimestel on teadlaste selgitusel siiski väike, seega ei ole vaja suuremat valvsust ega sõeluuringuid, ütlesid teadlased. Miks aga täpselt A-veregrupp suurema riski tekitab, pole veel täpselt kindlaks tehtud.

Uuringu teine ​​oluline järeldus oli enne 60. eluaastat insulti põdenud inimeste võrdlemine nendega, kellel tekkis insult pärast seda vanust. Selleks kasutasid teadlased andmestikku umbes 9300 üle 60-aastase inimese kohta, kellel oli insult, ja umbes 25 000 üle 60-aastase kohta, kellel seda ei olnud.

Teadlaste sõnul muutus A-tüüpi veregrupi suurenenud insuldirisk hilise algusega insuldi rühmas ebaoluliseks. Seetõttu võib varases eas insultidel olla teistsugune mehhanism kui hilisemas elus.

Autorid väidavad, et noorte inimeste insultide põhjuseks on rasvaladestuste kogunemine arterites (ateroskleroos) ja verehüüvetega seotud tegurid.

Samuti leiti, et B-veregrupiga inimestel oli insuldi tekke tõenäosus ligikaudu 11% suurem võrreldes insuldita kontrollrühmadega, sõltumata nende vanusest.