Esimesed teated globaalse positsioneerimissüsteemi GPS häiringute kohta registreeriti Lõuna-Rootsis juba 18. detsembril, mil esimeste lennumasinate juhid tuvastasid, et GPS-navigatsioonisüsteem on välja lülitatud. Peagi järgnesid ka teated Poolast, Soomest, Taanist, Saksamaalt ja Balti riikidest.

Kohe alguses oli selge, et põhjuseid saab olla kaks: päikesetorm või Venemaa. Eesti ametnike arvamus kaldub kindlalt viimase kasuks.