Vahejuhtum ise leidis aset 26. mai pärastlõunal kaitseväe keskpolügoonil, „Kevadtormi“ viimasel päeval.

Taustaks niipalju, et lahinglaskmistel kasutati päris laskemoona ning üks vahejuhtumis osalenu sõnul anti ühele kompaniile käsk tulistada päriskuulidega vastast metsatukas, kus asus seitse-kaheksa inimest. Tulle alla sattunutest üks saigi kuulitabamusest peapiirkonda vigastada ning halvimast säästsid teda kõrvaklapid, mida kuul olevat esimesena tabanud. Pärast vahejuhtumit anti õppustel osalenutele esmalt käsk positsioonid taastada ja rünnakut jätkata. Ent käsku eirati ja asuti protesteerima - lõpuks käsk ka tühistati. Vigasaanu, 12. jalaväepataljoni reservväelane, viidi haiglasse, kust ta pärast õmbluste tegemist lubati tagasi oma väeossa.