Eskiisprojekti koostas K-Projekt AS – seesama ettevõtte, kes lõi kaasa palju kära ja ümbertegemisi kaasa toonud uued liikluslahendused Narva mant ja Pronksi tänava kandis.

Eskiisprojekti kohaselt kulgeb kergliiklustee osaliselt mööda rajatavat tammi. Eskiisi kontseptsioon tuleneb koha omapärast, olemasolevast olustikust: roostik, vesi ja olemasolev looduslik keskkond. Peamiseks kontseptsiooni jõujooneks on kaarjas voolav vorm, mida toetab roostiku sirgjoonelisus, kuid samas keskkonda sulanduv temaatika. Kergliiklus- ja laudteede asukohtade valikul on lähtutud väljakujunenud liikumissuundadest, võimaldades liikujal valida mugavaima trajektoori ning sihtkoha.