Ministeeriumi kalavarude osakonna nõuniku Kaire Märtini sõnul tõuseb haugi alammõõt tõuseb 50 cm peale ehk sellest väiksemad kalad tuleb tagasi vette lasta. „Alammõõtu tõstetakse seepärast, et varu on mitmes piirkonnas madalseisus (rannikumeri, Võrtsjärv) ning alammõõdu tõstmine kiirendab haugipopulatsiooni taastumist,“ selgitas ta.

Kuna mitmes merepiirkonnas on madalseisus ka ahvenapopulatsioon, tõstetakse ahvena alammõõtu merest püüdes 2 cm võrra ehk 19 cm-lt 21 cm-ni. Alammõõdu tõstmine aitab populatsioonidel taastuda ja võimaldab pea kõikidel kaladel enne püüki jõudmist vähemalt korra kudeda. Vt kalapüügieeskirja (KPE) lisa 3.