Vana-Kreeka ajaloolane ja geograaf Herodotos, keda on süüdistatud sageli väljamõeldiste levitamises faktide pähe, väitis, et sküüdid nülgisid oma tapetud vaenlasi ja valmistasid nende nahast nooletuppesid. Hiljutised teaduslikud uuringud näitavad, et vähemalt selles osas rääkis Herodotos tõtt.

Lõuna-Ukraina sküütide matusepaikadest saadud nahajääkide analüüs näitas, et mõnede nooletuppede puhul on leitud inimpäritolu elemente. Kopenhaageni ülikooli arheoloogide poolt läbi viidud uuringu tulemused avaldati Ameerika teadusajakirjas Plos. Taani arheoloogid avastasid lisaks kodu- ja metslooma nahkadele ka inimnaha elemente, mis on esimene otsene kinnitus Herodotose väitele, et sküüdid kasutasid tapetud vaenlaste nahka.

Herodotos elas 5. sajandil eKr, ajal, mil sküütide ühiskond oli haripunktis. Ta pühendas sküütidele ühe oma teose, milles kirjeldas üksikasjalikult, kuidas sküütidest sõdalased oma vaenlastel pead maha raiusid, et need oleksid tõestuseks võidust, mida saaks kuningale näidata.

Samas väitis Herodotos, et nad sküüdid kasutasid võetud skalpe rätikuna, mille riputasid oma hobuse valjaste külge. Mida rohkem selliseid rätikuid sõdalasel on, seda kõrgem oli tema staatus.

Nüüdseks on 14 erinevast matmiskohast välja kaevatud 45 nahatüki uuringud näidanud, et osa neist pärines inimestelt. Veelgi enam, sellised proovid leiti just nooletuppede juurest. Teadlased märgivad, et nooletuped ei olnud siiski täielikult inimese nahast valmistatud. Suurem osa materjalist pärines erinevatelt loomadelt ja ainult tupe ülemine osa oli inimnahast.