„Tehisarust ehk AI-rakendustest sai kommunikatsioonivaldkonna spetsialistidele olulised tööriistad. Loomulikult on need tööriistad alles arengujärgus ning nendega loodu vajab veel pädeva inimese kontrolli ja korrektuuri. Samas ei tohiks ükski kommunikatsioonispetsialist eirata tõsiasja, et juba praegu oskavad kõigile kättesaadavad keelemudelitele ja pildipankadele tuginevad generatiivse tehisintellekti teenused väga kiiresti ja hästi koostada tekste ning luua visuaale,“ ütles EPRA president Margus Mets.

Eestikeelse kommunikatsiooniga tegelejaile nagu ka kogu Eesti ühiskonnale peitub suurim väljakutse EPRA hinnangul selles, et tehisaru aluseks olevad andmemassiivid ja keelemudelid on valdavalt ingliskeelsed, mistõttu mitmete teksti genereerivad tehisintellekti rakenduste nagu ChatGPT, koostatu kvaliteet pole eestikeelse kasutaja ootustega vastavuses.