Nimelt on Eesti energiaoperaator Elering koostöös Oüga Skepast&Puhkim valmis saanud Balticconnectori ülekandetoru survekatse eelhinnangu, milles muu hulgas kirjeldatakse üsna täpselt eesootavaid tegevusi. Muu hulgas võetakse kasutusele ultraviolet-lambid bakterite hävitamiseks.

Taustaks niipalju, et 2020. aasta alguses tööd alustanud Balticconnector gaasi ülekandetoru koosneb kolmest osast: maapealne osa Eestis, merealune osa Soome lahe põhjas ja maapealne osa Soomes. Toru merealuse osa pikkus Paldiskist Eestis kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit. Gaasitoru võimaldab maagaasi kahesuunalist liikumist. 500-millimeetrise nominaalläbimõõduga ja kuni 80-baarise survega toru läbilaskevõime on 7,2 miljonit kuupmeetrit gaasi ööpäevas ehk 0,3 miljonit kuupmeetrit gaasi tunnis. Balticconnector maapealse osa pikkus Eesti maismaal Kiilist Paldiskini on 55 kilomeetrit ning Soomes Inkoost Siuntioni 21 kilomeetrit.