Eelmise aasta lõpus kiitis riigikogu heaks järkjärgulise eestikeelsele õppele ülemineku. Birute Klaas-Lang on tänavu teaduste akadeemia teemaprofessuuri raames Ida-Virumaal ja mujal inimestega rääkides püüdnud mõista selle protsessi ühe olulise sihtgrupi, venekeelsete lastevanemate hirmude ja hoiakute tagamaid.

Ise kolmkeelses peres kasvanud professor arvab, et ideaalis võiksid Eesti riigi kodanikud olla mitut keelt rääkivad eestlased. Selle näiteks võivad olla nii ukrainakeelsed eestlased kui ka venekeelsed eestlased, sest kodanikuidentiteet ja kultuuriidentiteet ei pea olema üks ja seesama.