Riigi selle aasta oopiumi toodang arvatakse tõusvat 36% 1080 tonnini, mis on palju rohkem kui Afganistani 330 tonni.

Afganistanis vähenes moonikasvatus 95% võrra pärast seda, kui Taliban kehtestas eelmisel aastal narkootikumide keelu. Oopium on unimaguna (valge moon, unemoon) valmimata kupardest saadav kuivatatud piimmahl.

Vahepeal on kasvatus laienenud Myanmaris, kus kodusõda on teinud sellest tulusa sissetulekuallika.

„Majandus-, julgeoleku- ja valitsemishäired, mis järgnesid 2021. aasta veebruaris toimunud sõjalisele riigipöördele, ajendavad äärealade talunikke jätkuvalt oopiumi poole,“ ütleb Jeremy Douglas, ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) piirkondlik esindaja, kes koostas aruande.

Oopiumi, mis on heroiini peamine koostisosa, on Myanmaris kasvatatud aastakümneid, kus sellega on rahastatud valitsusega võitlevaid mässuliste rühmitusi. Kuid ainuüksi viimase aasta jooksul kodusõja ajal on moonikasvatus suurenenud hinnanguliselt 18%.

Pandeemia ja Myanmari majanduse halb olukord on muutnud oopiumikasvatuse usaldusväärsemaks ja atraktiivsemaks töövormiks. Paljud Myanmari teistes osades töö kaotanud kohalikud elanikud on naasnud Šani osariiki, kus nad on leidnud tööd oopiumi kasvatamisel.

Šani osariik, kus on toimunud ägedad võitlused kolme relvastatud rühmituse ja sõjaväe vahel, on alati olnud Myanmari suurim oopiumitootja. Sealsed mässulised rühmitused sõltuvad oma tegevuse rahastamiseks oopiumi müügist.

Douglas ütles, et konflikti süvenemine Šanis ja teistes piirialadel toob eeldatavasti kaasa oopiumi tootmise suurenemise.

Aruandes öeldi ka, et oopiumi kasvatamise alad laienesid kõige rohkem Šani osariigi põhjaosas, millele järgnevad Tšini ja Katšini osariik, kus mässulised rühmitused võitlevad armee vastu.

Heroiinitootmine ja -kaubandus on oopiumimajanduse kõige tulusam tegevusala - aruande hinnangul on Myanmarist tänavu eksporditud kuni 154 tonni heroiini, mille väärtus on kuni 2,2 miljardit dollarit.

Piirkond, kus Myanmari, Tai ja Laose piirid kohtuvad, on ajalooliselt olnud oopiumi ja heroiini tootmise peamine allikas. Myanmarist ja Afganistanist pärineb suurem osa kogu maailmas müüdavast heroiinist.