„Selgub, et selliseid kontrollereid kasutatakse soojusenergeetikas küllalt laialdaselt – nii kaugkütte katlamajades kui ka lokaalsetes tootmisseadmetes,“ ütles Umbleja Fortele.

30. septembril langes Iraani terroristliku küberühenduse CyberAv3ngers ohvriks mitukümmend Iisraelis toodetud Unitronics Vision Series programmeeritavad loogikakontrollerit (PLC). Ohvritekls olid nii Eesti katlamajad kui pumplad.