„Kaitsevägi peab vaktsineerimistõendi esitamise kohustust lubatavaks ja kaebab kohtuotsuse edasi. Kaitseväe hinnangul ei ole antud kohtuotsuse puhul võetud arvesse kõiki esitatud argumente,“ ütles Fortele kaitseväe peastaabi pressijaoskonna kapten Taavi Laasik.

Heremi käskkirja vaidlustanud kaitseväelaste ja peastaabi vaheline kohtuvaidlus käib peamiselt selle üle, kas töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) ja selle alusel vastu võetud valitsuse määrus andis Heremile õiguse vaktsineerimiskohustus kehtestada või mitte.