„Parvlaev peab suutma tavapärastes tingimustes töötada heitevabalt ning selle peamiseks energiaallikaks tõukejõuks ja olmeteenistuseks peab olema elektrienergia, mis laetakse energiasalvestussüsteemi kaldalt kaldaühenduse kaudu koos elektrienergiaga või mis toodetakse pardal kütuseelementide abil, mis kasutavad elektrienergia tootmiseks kokkusurutud vesinikku,“ seisab hankedokumentides.

Koos patareide ja kütuseelementidega peab laev olema varustatud siiski ka biodiiselgeneraatorite varuagregaatidega, mida võib kasutada rasketes talvetingimustes või eelnimetatud peamiste energiaallikate rikke korral.