Allkirjade kogumine rahvaalgatus.ee keskkonnas kestab jaanuari lõpuni, eesmärgist on hetkel veel puudu 772 allkirja. Kui hääled kokku saadakse, teeb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikuvalitsus ettepaneku korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka.

Riigikogule suunamiseks mõeldud ettepanekus osutatakse tõigale, et kuigi usuvabadus kuulub Eestis nagu teisteski demokraatlikes riikides kodanike põhiseaduslike õiguste hulka, ei ole Eesti üldhariduskoolides taasiseseisvumisest tänaseni suudetud korraldada elementaarsete religioonialasete teadmist omandamist.