Äsja Eesti Sõjaajaloo Aastaraamatus ilmunud Ants Jürmani käsitlust „The White and Red Terror in the Eastern Part of Viru County in 1917–1919.“ (e.k. „Valge ja punane terror Ida-Virumaal 1917-1919“) kommenteerides näib Narva ajakirjanik Tatjana Zavjalova olevat leidnud võimaluse tühistada Eesti riikluse ühe aluse, meie ajaloonarratiivi tõesuse ning usaldusväärsuse. Jürmani kirjutise kommentaar on ajakirjaniku poolt muudetud Eesti ajalooteadust olemuslikult alavääristavaks ja ilma igasuguse tõendusliku põhjata tühistamiseks.

Tatjana Zavjalova kirjatöö teljeks ja seega probleemiks on selle paljastamine, mida ajakirjanik nimetab Eesti ajaloo ametlikuks käsitluseks (v.k. „официальная трактовкa на события“). Teiste sõnadega ametlik, riigi poolt toetav ja heaks kiidetud ajalookäsitlus, aitavat peita ebameeldivat ajalootõde. See on vale. Mingit „riiklikku ajalootõde“ Eestil pole. Mõjukaimad Eesti ajaloost kirjutajad näivad täna olevat teiste Euroopa riikide, USA ja Kanada professorid! Eesti ajalooteaduse kujundab rahvusvahelise teadlaskogukonna koostöö.