„Kelleks ametnikud küll maainimest peavad, et järsku ei oska me oma 500 aasta vanuses külas enam koos eksisteerida loodusega, vaid „initsiatiivgrupid“ peavad Brüsselist selle tarkuse meile kohale tooma? Meil ei ole ressurssi järjekordseid kirju ja arvamusi kõikvõimalikele riiklikele institutsioonidele eraldi treida. Lisame siia oma kirjad ja ütleme üht: EEMALE TIHEASUSTUSALADEST vähemalt 300 meetrit! Me ei soovi ei sooalasid ega üraskite poolt läbi näritud kaela kukkuvaid puid Euroopa Liidu direktiivi täitmise nimel Käsmu küla vahetus läheduses näha. Me soovime austada oma esivanemate arusaama looduse ja inimese koos eksisteerimisest, selleks ongi loodud Lahemaa rahvuspark: rõhuga sõnal „park“ ja eesmärgiga muu hulgas kaitsta pärandkultuuri!“ kirjutab Käsmu külaseltsi juhatuse liige Reet Hääl keskkonnaameti ja kliimaministeeriumi juhtidele.

Samal toonil jätkab ka Käsmu külavanem Eduard Vainu, kes tõdeb esmalt, et Käsmu küla ja külaga piirnevad alad on juba kaetud kolmeteistkümne (13!) eri piirangualaga. Olgu need ka välja toodud: