Avastatud seadmeks oli John Deere GPS vastuvõtja. Eestis müüakse neid täiesti legaalselt näiteks künnitraktorite kabiinidele kinnitamiseks.

Koidula piiripunktis polnud Eesti kodanikul oma vastuvõtja kohta esitada dokumente ega ostutšekke. Isik suunati täiendavasse tollikontrolli, kuna eseme näol oli tegemist sanktsiooni alla kuuluva kaubaga.