„Viimasel kümnendil on lisandunud uusi investeerimisinstrumente, mida kehtiva regulatsiooni järgi deklareerima ei pea, kuid neid kasutatakse üha laiemalt,“ märgib ministeerium.

Virtuaalvääringu puhul tuleb deklaratsioonis märkida selle liik ja väärtus ning ühisrahastusse investeeringu puhul investeeringu vahendaja ning osaluse väärtus.