Portugal tootis sellel n-ö prooviperioodil enam kui piisavalt energiat kõikidele klientidele kuus päeva järjest: 31. oktoobrist 6. novembrini.

„Gaasitehased olid ootel, et energiat välja saata, kui seda peaks vaja minema. Aga ei olnud, sest tuul puhus ja sadas palju,“ rääkis Hugo Costa, kes juhib Portugali EDP Renewables’i, 2012. aastal erastatud riikliku kommunaalteenuse taastuvenergia haru, järelevalvet. „Ja sellel tootmisel oli positiivne mõju klientidele, sest hinnad kukkusid kiiresti, peaaegu nullini,“ lisas ta.

Et saavutada Euroopa Liidu kliimaeesmärke 2050. aastaks, peavad kõik riigid käitama oma elektrivõrke ilma süsihappegaasi heitkogusteta ja mitte ainult kuueks päevaks, vaid aastaringselt. Osad riigid juba teevad seda, mõned tänu suurtele hüdroelektrijaamadele, kuid mõned tänu tuumajaamadele.

Portugalis pole ühtegi tuumajaama ehk riik pidi välja mõtlema, kuidas kiiresti taastuvenergiale üle minna. Portugal aga tundis teema vastu huvi juba varakult, pakkudes 2050. aasta kliimaeesmärgid välja juba 2016. aastal, enne kui Euroopa Liit selliseks sammuks üldse valmis oli. Portugali viimased kivisöejaamad suleti 2022. aastal, jättes alles vaid imporditud fossiilsed kütused varuvariandina nõudlusepõhiseks energiaks.

Portugali võrgu dekarboniseerimise ees seisev ülesanne on vähendada ja lõpuks kaotada nende tundide arv, mil riik peab valguseks gaasi põletama. Juhid soovivad, et gaasitootmine, mis jaanuarist oktoobrini moodustas 21% elektritarbimisest, lõpetataks täielikult 2040. aastaks.

Oma kliimaeesmärkide saavutamiseks on Portugal keskendunud taastuvate energiaallikate mitmekesistamisele, selle asemel et sõltuda peamiselt tuulest, veest või päikesest. Riigi energiaettevõtted otsivad nüüd suuri täiendavaid avamere tuuleenergia võimalusi, laiendavad päikeseenergiarajatisi ja taastavad vanemaid maismaa tuuleenergia projekte, et parimatest asukohtadest rohkem kasu saada.

Miguel Prado, kes kajastab Portugali energiauudiseid kohalikus väljaandes Expresso, sõnul on peamine Portugali edu saladus see, et investeeriti õigetesse tehnoloogiatesse hetkel, kui need polnud veel kallid, seda eriti päikeseenergia puhul.