„Juhina ma õppisin hästi palju, kui olin ajateenijate rühmaülem,“ meenutab Pajuste. „See oli täiesti omaette kogemus - et mismoodi sa nende noorsõduritega, kes tulevad, tegeled. Nad tulevad oma koduste probleemidega, neil on mingi eelseadistus,“ räägib Pajuste.

Jüri Pajuste teenis kaitseväes erinevates väeosades, sh suurtükiväe pataljonis ja 1. jalaväebrigaadis. Lisaks oli ta juhipositsioonidel, töötades rühmaülemana ja staabi osakonna ülemana. Pajuste käis kaitseväes teenides ühtlasi kahel missioonil Afganistanis (Estcoy-7 ja Estcoy-12) rühmaülemana. Praegu töötab ta Milrem Roboticis, kus oli varasemalt projektijuhi ja müügiosakonna juhataja positsioonidel ning on nüüd kaitseuuringute arenduste direktor.

„Eriväelase juttude“ kuuendas osas räägib Pajuste enda karjäärist kaitseväes - kuidas ta sinna sattus, milliseid kogemusi ta läbis ja milliseid juhioskusi seal vaja läks.

Delfi video-taskuhääling „Eriväelase jutud“ tutvustab Eesti vabaduse eest vajaduse korral elu hinnaga seisjaid teisiti, kui oleme tavaliselt harjunud meedias nägema-kuulma. Aastaid kaitseväes erioperatsioonide väejuhatuses töötanud, ka mitmetel välismissioonidel osalenud Remo Ojaste, kes on ühtlasi konsultatsiooniettevõtte Combat Ready asutaja ja juht, vestleb „Eriväelase juttudes“ inimestega, kelle töö, süda ja kutsumus on otseselt või kaudselt seotud lahinguväljaga. Ta esitab küsimusi, peab dialoogi ja jõuab teemadeni, milleni jõuab vaid sõjaväelane sõjaväelasega rääkides.

Logi sisse ja/või asu Delfi Kogupaketi tellijaks, et vaadata täispikka saadet ülal asuvast videost või kuulata podcastina!