Sõrve kaitseala all asub osa Harku maardla lubjakivivarudest, mille kasutusvõimaluste arutelu taha on kaitseala loomine varasemalt korduvalt takerdunud. „Oleme nüüd olukorda põhjalikult analüüsinud ja saanud kinnitust, et loodusväärtused sellel alal on kõrgema väärtusega ja asendamatumad, kui siinsed maavarad,“ ütles kliimaminister eelmisel nädalal oma otsusest teada andes.

Just need sõnad panid kulmu kergitama Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu (EMTEL), mille juht Rein Voog saatis kliimaministeeriumile ka sellekohase teabenõude.