Uued uurimustööd on lahendanud Vana-Egiptuse mõistatuse, mis puudtab tuhandeid aastaid tagasi mumifitseeritud paavianeid. Nende käigus leiti tõestus, et kaks legendaarset Punti ja Adulise nime all tuntud kaubanduskeskust olid tegelikult üks ja sama koht, mida lahutas ajaline perspektiiv, kirjutab Newsweek. Teadlaste meeskond jõudis sellisele järeldusele pärast seda, kui tegid geenianalüüsi Egiptusest leitud mumifitseerunud paavianide geograafilise päritolu kindlakstegemiseks.

Vana-Egiptuses mumifitseeriti paavianeid pärast nende surma ohvriandidena jumalatele. Kuid praegu paavianid Egiptuses ei ela ja puuduvad tõendid selle kohta, et need loomad oleks seal kunagi elanud. Paavianid toodi tõenäoliselt kaugetest piirkondadest ja neid peeti vangistuses, kuid loomade päritolukoht oli endiselt ebakindel.

Arheoloogid suutsid eraldada DNA ühest Gabbanat el-Kuroudist („Ahvide org“) leitud paavianimuumiast. Nad tegid sama ka mitme muuseumite kogudest võetud paaviani näidisega, mis on 100 kuni 150 aastat vanad ja, mille päritolu on teada.

Nende andmete võrdlev analüüs võimaldas teadlastel kindlaks teha, et nende mumifitseeritud paavian pärines tõenäoliselt Eritreas elanud populatsioonist, kus varem asus tõenäoliselt Adulise sadam.

Adulis oli tähtis kaubanduskeskus 1. ja 7. sajandi vahel pKr. Mõned kreeka-rooma ajaloolased märkisid, et see oli Egiptuse jaoks elusloomade, sealhulgas paavianide allikas Ptolemaioste perioodil, mis kestis aastast 305 eKr. e. kuni 30 eKr

Viimased tulemused kinnitavad Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ajaloolaste teateid, et Adulis oli paik, kust imporditi paaviane. Kuid Gabbanat el-Kurudi paavian, millest uuringu käigus proove võeti, paistab olevat sajandeid vanem ja pärinevat Ptolemaioste-eelsest perioodist ja ajast enne seda, kui Adulis olulise kaubanduskeskusena õitsele hakkas.

Autorite sõnul viitavad tulemused sellele, et Adulis eksisteeris kaubanduskeskusena juba ajavahemikul 800-500 eKr.

Tulemused võimaldasid ka teadlastel luua seose Adulise ja legendaarse Punti vahel, mis arvatavasti eksisteeris Egiptusest lõuna pool.

Punt oli legendaarne kuningriik, mis on tuntud Vana-Egiptuse allikatest ja mis eksportis umbes aastast 2500 eKr kuni I aastatuhande alguseni eKr Egiptusesse luksuskaupu, eriti viirukit, aga ka paaviane. Selle asukoht oli aga teadmata, osaliselt seetõttu, et tema nimi kadus hiljem ajalooallikate vaateväljast. Alates I aastatuhande algusest eKr pole enam teateid egiptlastest Puntis ega Egiptust külastanud puntitest.

Siiski on kaks osaliselt säilinud raidkirja, mis mainivad Punti narratiivses kontekstis, mõlemad pärinevad Vana-Egiptuse 26. dünastia aegadest (664–525 eKr). Üks neist kirjeldab ekspeditsiooni Punti. Uuringu autorid usuvad, et see ei pruugi olla juhus, et selle pealdise kuupäev ühtib vahemikuga, millest pärineb Gabbanat el-Kuruda ahvimuumia.

Võttes arvesse leide, mis seovad ahvimuumiat Eritreaga, ja asjaolu, et Punt, nagu Adulis, arvati olevat egiptlaste paavianide allikas, märkisid autorid, et uuring annab kaalu spekulatsioonidele, et need kaks paika olid tegelikult samad kohad, ehkki neid lahutas sadu aastaid pikk ajalugu.