Siin see ülevaade on.

Keskkonnamõjude hindamise dokumendi kohaselt on uue pürolüüsitehase realistliku stsenaariumi järgne heide aastas kokku 816918,5 tonni CO2 ekvivalenti. See sisaldab ühest küljest nii tehase otseseid heitmeid, kui teisest äärmusest ka näiteks tehase töös vajalike määrdeainete tootmisel kolmandates riikides tekkivaid CO2 ekv heitmeid. Ehk heitmeid, mis ei teki tehases tootmisprotsessi käigus.