„Oleme valmis asuma suuremahuliselt rohevesinikku tootma mõne uuema Enefit Greeni taastuvelektrijaama juures,“ kinnitas Eesti Energia partnersuhete juht Kaarel Kuusk.

Eesti Energia kontserni plaanid vesinikuga ei piirdu transpordisektoriga, vaid tulevikus on sellel roll ka ettevõtte keemiatööstuse arenduses, energiatootmises ja ka klientidele suunatavates energialahendustes. Vesinik on väga keskkonnasäästlik energia, sest selle põlemisel tekib üksnes puhas vesi.

Praegu on Eestis aga suuremahulise vesiniku kasutuselevõtu ja vesinikumajanduse käimatõmbamisest puudu turu käivitamine. Just selle puhul on asjassepuutuvad ettevõtted ja ühendused pööranud pilgu valitsuse poole.