11 riigiasutust auditeerinud Riigikontroll leidis mitmete riigiasutuste serveriruumide puhul probleeme vajalike tingimuste tagamisel. Näiteks ei olnud mitmel puhul piisava kindlusega tagatud jahutus- ja ventilatsiooniseadmete, aga samuti tule-, suitsu- ja veelekkeandurite töö. Mõnes vaadeldud serveriruumis oli ruumi jahutus ebatõhusalt korraldatud; leidus serveriruume, kus ei olnud kasutusel täppiskliimaseadmeid.

Samuti hoiustati mõne auditeeritud asutuse serveriruumides ja serveriruumi abiruumis tuleohtlikke materjale, näiteks pappkaste. Kahe auditeeritud asutuse vanemates serveriruumides olid puhver-toiteseadmed ja jahutusseadmed serveriruumides sees – seega tulekahju korral kaoks igavõiku nii originaal kui koopia. Ühes serveriruumis, kus majutatakse mitmeid olulisi valdkondlikke andmekogusid, puudus automaatne tulekustutussüsteem (gaaskustutus).