Milline on Eesti elektritarbimise tänane seis? Eleringilt saadud andmed näitavad, et Eesti toodab täna vähem elektrit kui tarbib ja valdavalt on tegemist tahmaelektriga.

Täpsemalt toodeti Eestis möödunud aastal 7533 GWh elektrit, sellest taastuvelekter moodustas vaid 34 protsenti ehk 2569 GWh ja sellest omakorda tuuleelekter 664 GWh ehk 8 protsenti