mTerviseameti andmeil lisandus 42. nädala jooksul 814 haigusjuhtu, mis tähendab, et haigestumiste arv on kasvanud 35,9% võrra eelmise nädalaga võrreldes.

Kui vaadata seisuga 23. oktoober viimase 14 päeva haigestumust 100 000 elaniku kohta 106,2 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 19,5. Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja on üle-eestiliselt 1,25.

Nakatumiskordaja R

Haigestumus 100 000 elaniku kohta (101) on kõrgeim vanuses 50-54 aastat. Isikud vanuses üle 60 aasta moodustavad täna vaid 30,8% haigete üldarvust:

Haigete jaotus

42. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate andmetel 86 patsienti, ka selles osas on kasv olnud mitmekordne - nädalal varem toimetati haiglasse 38 koroonahaiget. Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 42 patsienti ehk 48,8% kõigist hospitaliseeritutest.

Intensiivravi vajas üks patsient, juhitaval hingamisel ei olnud ühtegi patsienti. Üle 60a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 95,2% kõikidest sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Edastatud haiglate andmetel esines 1 surmajuhtum ning 4 COVID-19-ga hospitaliseeritutest isikutest vajas intensiivravi.

„Vaatamata hospitaliseerimiste järsu kasvule, lisakoormuse ohtu tervishoiusüsteemile hetkel pole,“ leiab terviseamet.

Kõikidest sekveneeritud proovidest moodustavad 100% viiruse XBB liinile (EG5), neist:

  • XBB.1.5 – 30,0 % kõikidest XBB proovidest

  • XBB.1.5+F456L – 70,0 % kõikidest XBB proovidest.

„Kuigi EG.5 on näidanud suurenenud levimust, kasvueelist ja püüet vaktsiinide eest põgeneda, ning alates suve lõpust oli märgata nii haigestumise kui ka hospitaliseerimiste kasvu, ei ole siiani täheldatud erilisi muutusi haiguse raskusastmes,“ märgib terviseamet. „Leviku kasvule on kaasa aidanud jahedamate ilmade tulek, mis mõjub soodustavalt viiruse stabiilsusele keskkonnas.“

Amet märgib, et kergete ja asümptomaatilisi COVID-19 vormide osakaal kõikidest avastatud COVID-19 juhtumitest on üsna suur, mis annab põhjust eeldada et viirus levib edasi suure tõenäosusega varjatult ning lainetena.

Kui vaadelda kogu Covid-19 pandeemia perioodi Eestis, siis ajavahemikul 26.02.2020–22.10.2023 registreeriti siin kokku 816 554 haigusjuhtu ja kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on 61 392.