Eestis sündis raseduse infosüsteemi kohaselt aastatel 2020 ja 2021 kokku 26219 last. Neid sünde, kus ema ei olnud andnud raseduse ajal positiivset koroonatesti, oli 24 639. Positiivseid koroonateste andis 1572 rasedat.

„Kui aastal 2020, mil ühiskonnas olid suhteliselt ranged piirangud, oli Eestis vaid 0,4% naistest põdenud raseduse ajal koroonat, siis 2021. aastal oli neid juba 11,6%,“ rääkis uuringu läbi viinud TAI epidemioloogia ja biostatistika vanemteadur Piret Veerus.