Uuringute järgi elab Merimetsas rohukonn, rabakonn, harilik kärnkonn ja tähnikvesilik, ent ent napib nende kudemiseks heas seisundis veekogusid, teatas Tallinna linnavalitsus.

Kokku on kavas rajada piirkonda viis tiiki. Kaevetööde käigus süvendatakse olemasolevaid lompe, kaevatakse sisu välja ning rajatakse laugete kallastega pinnaseveetoitelised tiigid. Tööga viiakse lõpule järgmise aasta suvel kuivemates ilmastikutingimustes.

„Põhja-Tallinnas asuv Merimetsa roheala on oma mitmekesiste looduskooslustega oluline linna elurikkuse tugiala. Tiigid hakkavad piirkonnas ka laiemalt toetama veekogudega seotud elustikku, olles näiteks heaks toitumisalaks nahkhiirtele,“ ütles Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhtivspetsialist Matis Mägi.

Tema sõnul toetavad tiigid Tallinna olulise rohekoridori Putukaväila alal paiknedes ka kogu Putukaväila elustiku mitmekesisust.

Tartu Ülikooli abiprofessor Riinu Rannap märkis, et olukord oli kriitiline, et piirkonnas elavate kahepaiksete asurkonnad saaksid säilida.

„Kõige kehvem on olukord endise kõrgepingeliini trassi alal, kus madalaveelised lombid suveks kuivavad, mistõttu sigimine neis ebaõnnestub,“ ütles ta.