Hankedokumentide kohaselt peavad laeva peajõuseadmed töötama biometaanil ning sekundaarseks energiaallikaks peavad olema akud. Kusjuures akusid peab olema võimalik laadida nii kaldavoolu kui laeva generaatorite abil ja need peavad võimaldama laeva käitamist vähemalt kaks tundi kiirusel vähemalt 5 sõlme.

„Uus hangitav mitmeotstarbeline laev saab olema Eesti esimene 100% alternatiivkütusel liikuv töölaev ning on kindlasti heaks eeskujuks ka teistele süsinikneutraalsuse suunas liikumisel,“ ütles riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.

Hanke eeldatavaks maksumuseks on 17,4 miljonit eurot.

Uus töölaev valmib 2026. aasta juuni lõpus ja tema eesmärgiks on teha regulaarseid poitöid ja tagada laevateede ohutust, osaleda teadusuuringute läbiviimisel ja reostustõrje- ning päästeoperatsioonidel.

Laev saab olema varustatud mobiilsete ja portatiivsete reostuse lokaliseerimise ja korje seadmetega. Merepääste operatsioonidel osaledes saab laeva pardale võtta kuni 100 inimest lisaks laevameeskonnale.

Praegu kasutab Riigilaevastik neiks töödeks Soomest renditud laeva Sektori.

Uue töölaeva pikkuseks on hankes määratud ca 40 meetrit, laiuseks ca 10 meetrit ja maksimaalseks kiiruseks kuni 12 sõlme. Hanke võitja peaks selguma 2024. aasta alguseks.

Mitmeotstarbelise töölaeva projekt on rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.