Korporatsiooni teatel on teenus loodud selleks, et aidata avaliku sektori organisatsioonidel ja rangelt reguleeritud tööstusharudel täita neile seatud suveräänsusvajadusi.

„Oleme rohkem kui kümme aastat teinud koostööd valitsuste ja reguleerivate asutustega kogu Euroopas, et mõista ja rahuldada muutuvaid vajadusi küberturvalisuse, andmete privaatsuse ja lokaliseerimise ning viimasel ajal ka digitaalse suveräänsuse valdkonnas,“ ütles AWS-i pilveteenuse asepresident Max Peterson.

AWS European Sovereign Cloud on teenuse senistest tegevuspiirkondadest eraldiseisev ja sõltumatu. See ehitatakse tegevuse sõltumatuse ja vastupidavuse tagamiseks täielikult üles Euroopa Liidus asuva infrastruktuuri abil ning seda juhivad ja toetavad ainult AWS-i töötajad, kes asuvad ELis ja on selle elanikud.

Esimene keskus saab ettevõtte teate kohaselt asuma Saksamaal, ent teenus on loomulikult kättesaadav kogu Euroopas.

Eestis kasutab suuremate ettevõtete seas AWS teenuseid näiteks Telia. Amazon on käinud strateegilisi nõupidamisi pidamas ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.