MKM-is on praegu kokku neli asekantsleri ametikohta, nende seas ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsleri ning majandusarengu asekantsleri ametikohad. Muudatuse kohaselt jääb neist kahest alates 1. novembrist alles üks ning selle ametikoha nimetuks saab majanduse ja innovatsiooni asekantsler.

Majandusarengu asekantsleri ametis olnud Sille Kraami viimane tööpäev MKM-is on 31. oktoobril ja 13. novembrist alustab ta CGI-s äriarendusjuhina kosmosevaldkonnas. Majanduse ja innovatsiooni asekantsleriks saab majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo käskkirja kohaselt Sandra Särav, kes seni töötab ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantslerina.

Et ametnike arv ei kannataks, loodi MKMi kohe juurde täiesti uus strateegia ja teenuste juhtimise asekantsleri ametikoht, mille osas on avalik konkurss pooleli. Uuele majanduse ja innovatsiooni asekantslerile hakkavad edaspidi alluma ettevõtluse osakond ning innovatsiooni ja targa majanduse osakond.

„Eesmärk muuta ministeeriumi struktuur selgemaks,“ põhjendas MKM neid arenguid.

MKMis on veel digiarengu asekantsler (Luukas Kristjan Ilves) ja tööala asekantsler (Ulla Saar).