ESTCube-2 projektijuht Hans Teras tõdeb algatuseks, et konkreetselt selle raketi stardi maksumuse ja kohustusliku vastutuskindlustuse summat ei oska ESTCube-2 meeskond väga täpselt valgustada, sest starti rahastas Euroopa Komisjon läbi oma uute tehnoloogiate orbiidil testimise ehk IoD/IoV projekti, programmi Horisont 2020 raames.

„Sealt edasi ajasid nad juba asju läbi Euroopa Kosmoseagentuuri ja too omakorda läbi Arianespace’i, kes suhtles meiega lihtsalt satelliidi transpordi ja muu osas,“ ütles Teras Fortele.