Eestis läheb Rail Baltica ehitamine täie hooga lahti juba üsna kohe - 2024. aastal saab olema kokku ehituses vähemalt 50 km Rail Baltica põhitrassi Eestis ning hanked järgmiste põhitrassi lõikude ehituseks kuulutatakse välja sel aastal. Aastatel 2024-2027 on Eestil kavas Rail Baltica ehitamisse investeerida enam kui miljard eurot Euroopa Liidu toetusvahendeid ning riigipoolset kaasfinantseeringut.

Ehitatakse see raudtee loomulikult Euroopa, mitte Venemaa rööpmelaiusega. See tähendab, et Rail Baltica rööpmelaius saab olema praegusest erinev – hetkel on Eestis 1520/1524 mm rööpmelaius, Rail Baltical on 1435 mm.