Hangitavad soomukid jagunevad kahte kategooriasse. Esiteks 4x4 veoskeemiga soomukid, mida hakkavad kasutama väiksemad meeskonnad nii 1. kui ka 2. jalaväebrigaadis. Teiseks 6x6 veoskeemiga soomukid, mis lähevad 2. jalaväebrigaadi jalaväelaste sõidukiteks.

4x4 soomuki mudel on NMS ja seda hakkab tarnima Nurol Makina, 6x6 soomuki mudeliks on Arma ja selle tarnijaks Otokar.