„Automaksu eesmärk peaks olema hoogustada üleminekut keskkonda säästvale transpordile, mis aitaks saavutada nii EU kui Eesti kliimaalaseid eesmärke. Seda kinnitab Norra kogemus, kus elektriautod olid siiani automaksust vabastatud. Planeeritava automaksu ülesehitus ei hoogusta aga üleminekut keskkonnasäästlikumatele autodele sellisel määral nagu on seda teinud teised riigid, kus on eesmärgiks seatud elektrimobiilsuse suurendamine,“ ütles Moller Baltic Importi e-mobiilsuse juht Matiss Zemitis Fortele.

Maksu tulemusel väheneb tema sõnul kindlasti uute autode müük ja seeläbi vananeb Eesti autopark, väheneb käibemaksu laekumine.